Oppgave 5.2.7.9
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.


Bakgrunnsinformasjon