Oppgave 5.2.7.14
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal bidra til at hensynet til klimaendringer og ekstremvær er en integrert del av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.


Bakgrunnsinformasjon