Oppgave 5.2.7.21
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal gjennom sitt samordningsansvar legge til rette for styrket CBRNE-beredskap.


Bakgrunnsinformasjon

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks

Kgl. res. 23.august 2013 - atomberedskap sentral og regional organisering

Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap