Oppgave 5.2.8.4
SFOV SFIN SFRO SFVL SFNO SFTF HOD Helsetilsynet Tilsyn

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av statsforvalteren i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Statsforvalteren i Vestland, etter avtale med Statsforvalteren i Rogaland) og UNN/Narvik HF (Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter avtale med Statsforvalteren i Nordland).

Tilsyn med porteføljen fra Sykehuset Innlandet HF som er overført til Akershus universitetssykehus HF ivaretas av Statsforvalteren i Oslo og Viken.


Bakgrunnsinformasjon

Prosedyre for statsforvalteren og Statens helsetilsyn - Samarbeid og harmonisering av tilsyn med spesialisthelsetjenesten Gjelder fra 1. januar 2021

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktstatstforvalternes) rolle og funksjon (Losen – intranett)

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene Internserien 8/2010 3. utg. februar 2013 (Losen – intranett)