Oppgave 5.2.8.5
Alle statsforvaltere KLD Tilsyn

Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

https://www.miljodirektoratet.no/