Oppgave 5.3.1.10
Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

Lov om helligdager og helligdagsfred

Statsforvalteren skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer.

Statsforvalteren skal videre behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helligdager og helligdagsfred