Oppgave 5.3.2.2
SFTF KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling Tilsyn

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

Ved gjennomføring av tilsyn skal Statsforvalteren involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 


Bakgrunnsinformasjon