Oppgave 5.3.3.5
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

Statsforvalteren skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene, og bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. 


Bakgrunnsinformasjon

https://bufdir.no/Familie/Fatt...