Oppgave 5.3.4.2
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.


Bakgrunnsinformasjon

Oppdrag og skjema sendes ut til embetene på vanlig måte.

Prop. 1 S (2019-2020)

Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon