Oppgave 5.3.4.8
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Statsforvalteren skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.Bakgrunnsinformasjon