Oppgave 5.3.8.7
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

Statsforvalteren skal følge opp at helseinstitusjoner utfører plikten etter sphl § 3-13 om å varsle tilsynsmyndigheten om innleggelse i helseinstitusjon med hjemmel i hol kapittel 10 om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Statsforvalteren avgjør selv om opplysninger i varslene, sett i sammenheng med annen informasjon, gir grunnlag for å opprette tilsynssak eller iverksette annen tilsynsaktivitet.


Bakgrunnsinformasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-13