Oppgave 5.3.8.12
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

Der statsforvalteren har overprøvd og godkjent vedtak om bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming, skal statsforvalteren gjennomføre tilsyn etter veileder for tilsyn med tvang overfor personer med utviklingshemming. I tillegg skal statsforvalteren føre tilsyn etter en risikovurdering, og prioritere tilsyn der det er vedtak om inngripende tvangstiltak.

Veilederen gir føringer om at statsforvalteren skal samtale med brukeren i forbindelse med tilsyn.

Statsforvalterene skal sende kopi av rapporter etter tilsyn med tvang til Statens helsetilsyn. 


Bakgrunnsinformasjon

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming Internserien 6/2019

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Rapportmal for stedlig tilsyn (helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (Losen – intranett)