Oppgave 5.3.8.13
Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helsetilsynet Tilsyn

Som hovedregel skal statsforvalteren innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn