Oppgave 5.3.8.18
Alle statsforvaltere KD Tilsyn

Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok.  


Bakgrunnsinformasjon