Oppgave 5.3.8.20
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Tilsyn

I tilsynsarbeidet skal statsforvalterne

  • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegerte virksomheter samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og statsforvalteren.
  • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
  • Gjennomføre tilsyn med kommunal myndighetsutøvelse etter plan fra Miljødirektoratet.
  • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert statsforvalteren i enkeltsaker. 

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Tilsyn/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/