Oppgave 5.3.9.3
Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

Statsforvalteren skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter). Minst 90 prosent av klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal behandles innen 1 måned. 


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter