Oppgave 5.3.9.13
Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.


Bakgrunnsinformasjon