Oppgave 5.3.9.14
Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling


Statsforvalteren skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til Statsforvalteren.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven): https://lovdata.no/dokument/NL...