Oppgave 5.3.9.15
Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling


Statsforvalteren skal behandle klager på kommunestyrets vedtak om å benytte seg av forkjøpsrett etter lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder :

https://lovdata.no/dokument/NL...