Oppgave 5.3.9.16
Alle statsforvaltere NFD Klagesaksbehandling

Statsforvalteren skal behandle klager på kommunale enkeltvedtak  jf. serveringsloven § 27


Bakgrunnsinformasjon

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)