Oppgave 5.4.2.3
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal samarbeide med NAV fylke om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitets- og høgskolesektoren. Samarbeidet skal gjelde innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.


Bakgrunnsinformasjon

Samarbeid med
universitetet og høyskoler

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Samarbeid+med+universitet+og+hoyskoler