Oppgave 5.4.2.6
SFOV SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalterne i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har gjennom sine regionkontakter et særskilt ansvar for å bistå øvrige statsforvaltere med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning.

Alle statsforvaltere skal sammen med regionkontaktene gjennomføre grunn- og videregående kurs.


Bakgrunnsinformasjon

Veileder om


hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter

§ 17 i:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-8aHtyfzsAhVxw4sKHQlxANwQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fperson%2Fflere-tema%2Fsosiale-tjenester%2Fsnarveier%2Ftolkning-av-sosialtjenesteloven%2F_%2Fattachment%2Fdownload%2Fcb7cf144-4462-4df6-82cb-2fbff6919597%3Ae4219ab8b5b4501e99d7a0c49811820319ccfc67%2Fveileder-sosialtjenesteloven-17-om-opplysning-rad-og-veiledning.pdf&usg=AOvVaw1GUyllOf45KcAcJIZbb8Hm


Veiviser for økonomisk rådgivning i NAV:  https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld

Sifo-rapport 12-2020: Hvordan går det med folks økonomi i koronatida? Rapport nr. 2.

https://oda-hioa.archive.knowl...