Oppgave 5.4.2.8
Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

Statsforvalteren skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Statsforvalteren skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at statsforvalterne og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.

Statsforvalteren skal registrere risikoinformasjon i det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for å få en systematisk oversikt over risiko ved barneverninstitusjoner i sitt fylke. Informasjonen skal registreres fortløpende og registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter 31.12 slik at Helsetilsynet kan ta ut nasjonal statistikk til årsrapporteringen. 


Bakgrunnsinformasjon

NESTOR på Losen (Losen – intranett) 

Retningslinje for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn Internserien 6/2017 (Losen – intranett)

Digitalt arbeidsverktøy for oversikt over risikobilde på barneverninstitusjoner (innloggingsside for registrerte brukere hos statsforvalterne)