Oppgave 5.4.2.12
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal fremme kunnskap om økonomisk råd og veiledning i kommunene og tilby basiskurs i økonomisk rådgivning. Statsforvalteren skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.


Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:


https://lovdata.no/nav/rundskr...

Veileder om
hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter
§ 17 i:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-8aHtyfzsAhVxw4sKHQlxANwQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fperson%2Fflere-tema%2Fsosiale-tjenester%2Fsnarveier%2Ftolkning-av-sosialtjenesteloven%2F_%2Fattachment%2Fdownload%2Fcb7cf144-4462-4df6-82cb-2fbff6919597%3Ae4219ab8b5b4501e99d7a0c49811820319ccfc67%2Fveileder-sosialtjenesteloven-17-om-opplysning-rad-og-veiledning.pdf&usg=AOvVaw1GUyllOf45KcAcJIZbb8Hm


Veiviser for økonomisk rådgivning i NAV:  https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld


Sifo-rapport 2020:12: Hvordan går det med folks økonomi i koronatider?

https://www.google.no/url?sa=t...