Oppgave 5.1.10.31
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Informere og påse at kommunene gjennomfører risikobasert stedlig kontroll av skogkulturtiltak finansiert gjennom NMSK og/eller skogfond.


Bakgrunnsinformasjon