Oppgave 5.1.5.7
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Naturtypekartlegging

  • Foreslå arealer for naturtypekartlegging med vekt på områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, og der man forventer å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. 
  • Varsle aktuelle grunneiere om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging og følge opp grunneiere ved behov.

Frister og mer informasjon på FM-nett.


Bakgrunnsinformasjon

Naturtypekartlegging på FM-nett: https://www.fm-nett.no/Miljodi...