Arkiv

Arkivet viser embetsoppdrag og årsrapportar frå tidlegare år. Fylkesmannen får oppgåver frå ei rekkje departement og direktorat. Embetsoppdraget viser alle oppdraga til fylkesmannen. Bruk lista til høgre for å velje årstal i arkivet. Bruk kontaktinformasjonen og ta kontakt med det enkelte fylkesmannsembete om du ønskjer utfyllande opplysningar.